Sprawdź poszerzoną ofertę
Sprawdź poszerzoną ofertę
Urządzenia standardowe
dowiedz się więcej
Sprawdź poszerzoną ofertę
Sprawdź poszerzoną ofertę
Urządzenia dedykowane
dowiedz się więcej

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez nas wszelkich danych osobowych uzyskanych od Państwa. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią i przyjęcia zawartych w niej postanowień.
 
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie nakłada na Firmy dodatkowe obowiązki i wytyczne w zakresie zarządzania i przetwarzania danych osobowych. Mając na uwadze dbałość postępowania i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych uprzejmie informujemy że:  
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Asten Group Sp. z o.o., ul. Bór 77/81, 42-202 Częstochowa, NIP: 573-281-47-33 KRS: 0000368627, tel. 34 360 88 77.
 
Informujemy, że nie powołaliśmy inspektora danych osobowych. W sprawach odnoszących się do ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu z Administratorem. 
 
Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu oraz w oparciu o następującą podstawę prawną:
  • dostawy informacji handlowych dotyczących oferowanych usług na podstawie  dobrowolnej, odrębnej zgody - przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  • realizacja obecnych i przyszłych umów których stroną jest Administrator - przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego  ciążącego na Administratorze i wynikającego z przepisów obowiązującego prawa, w tym obowiązków podatkowych czy administracyjnych - przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla zabezpieczenia interesów Administratora w zakresie ustalania, dochodzenia oraz obrony roszczeń związanych z zawieranymi umowami ( np. windykacja, dochodzenie należności) - przepis art. 6 ust. 1 lit f RODO

Odbiorcami Państwa danych osobowych pozostają przedsiębiorstwa świadczące na rzecz Administratora usługi bez których niemożliwa byłaby współpraca z Państwem (firmy kurierskie,  przewozowe lub pocztowe, podmioty świadczące usługi księgowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne, organy i instytucje publiczne).
 
Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
Państwa dane osobowe będą  przetwarzane przez cały czas trwania umowy oraz jej wykonywania, jak również w późniejszym czasie - do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową i realizacji obowiązków prawnych, albo do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.
 
Informujemy również, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych osobowych. 
 
W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ich brak uniemożliwi współpracę z Asten Group będącym Administratorem danych.
 
Administrator nie korzysta z automatyzowanego profilowania danych osobowych.


Skontaktuj się

Kierownik Działu Vikk
Piotr Lechowski
kom. 696 477 838
p.lechowski@vikk.pl

Biuro:
ul. Bór 77/81
42-202 Częstochowa
tel./fax: 34 363 37 75
biuro@vikk.pl
przejdź do kontaktu